Kontakt

AMG Facility SK s.r.o.

Lieskovská cesta 6
960 01 Zvolen

IČO: 50578901
DIČ: 2120377193
IČ DPH: SK2120377193

Spoločnosť zapísaná v obchodom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli: Sro, v zložke 30771/S.

 

 
 
Geschäftsführer
Ing. Michal Antalicz
045 5322 555